Céljainkmesz_fooldal_minta1

Szervezetünk már az eredeti Alapszabályában is lefektetett célkitűzéseket, melyek a jelenlegi piaci helyzetben egyre nagyobb jelentőséggel bírnak :

 • Az építési kémiai termékek, vakolatok és homlokzati hőszigetelő rendszerek kommunikációs stratégiájának kidolgozása
 • Szakmai kutatások és irányelvek kidolgozása
 • Közreműködés a termékcsoportot érintő jogszabályok előkészítésében
 • Részvétel a minőségügyi- és szabványosítási feladatokban
 • Kiállítások, konferenciák, kongresszusok szervezése
 • Csatlakozás szakmai szervezethez.

Az Alapszabályban rögzített célok ma még sokkal aktuálisabbak és égetőbbek, mint négy-öt évvel ezelőtt,

 • mert a piacon egyre több nem megfelelő minőségű termék jelent meg
 • mert a nem megfelelő minőség sokszor a vásárló megtévesztésével jut piaci részesedésre
 • mert a jelenlévők úgy ítélték meg, hogy a törvényalkotásban és a vonatkozó jogszabályok előkészítésekor nincsen meg a megfelelő képviselete a minőségi és szabványoknak
 • megfelelő építőanyagoknak ill. az ilyen termékeket gyártó cégeknek
 • mert egyre több jel mutat arra, hogy egyes gyártók piaci tevékenysége nem teljesen etikus, adott esetben a verseny szabadságát is sértheti.

A fenti pontok figyelembevételével a Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség legfontosabb célja: az egyéni érdekek háttérbe szorításával szükség van az építőkémiai termékek piacának résztvevői részéről a minőség melletti elkötelezettségre és az ezirányú egységes fellépésre, részben a jól felfogott érdekeik védelme, részben az etikátlan piaci magatartás visszaszorítása céljából.